'
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

', )); add_action( 'init', 'register_my_menus' ); function register_my_menus() { register_nav_menus( array( 'menu-1' => __( 'Menu 1' ), 'menu-2' => __( 'Menu 2' ) ) ); } ?> Nieuws | Spannum-Edens.nl

Spannum het groene hart van Littenseradiel

Welkom op de website van Spannum, een prachtig terpdorp gelegen in de
groene 'greidestreek'. U vindt hier informatie over bedrijven en verenigingen, nieuws en activiteiten.
Maar ook treft u hier informatie over wonen en toerisme in ons Friese terpdorp.

Laatste nieuws

binnenkort op WWW.SPANNUM.FRL

Geplaatst door beavalk67 | geen reacties | | in de categorie Nieuws

Deze site is niet meer up-to-date. De software is verouderd en werkt niet meer naar behoren. En omdat Spannum-Edens gescheiden zijn, gaan we binnenkort verder: op WWW.SPANNUM.FRL

Lytse Doarpen Rintocht.

Geplaatst door addeklaas | Eén reacties | | in de categorie Geen categorie

Zaterdag 22 april 2017 was het zover en werd de Lytse Doarpen Rintocht gehouden met start en finish in Spannum. De tocht wordt gehouden door de Stichting Lytse Doarpen Rintocht uit Welsrijp , die elk jaar een wandeltocht in deze regio houdt voor liefhebbers en dit jaar dus in Spannum. Er zijn wel vrijwilligers uit Spannum nodig en dat waren er ongeveer veertig en die werden des morgens om 7.00 uur verwacht voor een laatste instructie en vervolgens kon een ieder naar zijn of haar plaats gaan voor werkzaamheden betreffende het parkeren, intekenen, stempelposten, verkeer regelen en overweg bewaken. Al spoedig werden de eerste auto's waargenomen op het parkeerterrein aan de Swachlumerleane, waar men voor 1 euro de gehele dag kon  parkeren op het land van Nammen Wijnia. En het tempo ging al spoedig omhoog en Connie en Reinder inden in vlot tempo de euro en vervolgens werden de auto's door Wiebren Jorritsma , Sikke Beucke ns, Ydo Harkema en Adde Klaas de Boer naar hun plaats gewezen. Op een gegeven moment stond alles stop, want het stuk land keurig door Nammen gemaaid  stond al vol auto's en er moest direkt een besluit worden genomen "Hoe verder " want er was reeds sprake van een wachtende file en toen hebben we besloten langs de rand van weiland te parkeren in het lange gras, met allemaal eenzelfde toegangsweg langs de sloten en de Lange Daem Uiteindelijk stonden er evenveel auto's op het gemaaide als het niet gemaaide . Het was echter droog en ieder hield zich prima aan de aanwijzingen en zo hebben we een ieder neer kunnen zetten op een zodanige wijze dat ook een ieder weg kon gaan wanneer hij dat wenste. Aan het eind van de dag  bleek dat het vertrek van de geparkeerd auto's feilloos verliep en de volgende morgen werd bij zonsopgang geen enkel voertuig meer gesignaleerd. In het dorpshuis was het intekenen door een aantal dames uit Spannum  al in volle gang en in groepen werden de deelnemers vanaf het schoolplein losgelaten en via een pad tussen de geparkeerde auto's ging men richting Edens. Eerst de 40 kilometervreters en daarna de 25 kilometergangers en om 10 uur werden de laatsten van de 800 wandelaars weggeschoten. Het was mooi weer , maar wel redelijk fris en het waaide ook behoorlijk. Op de plaatsen langs het parcours werd hier en daar door de vrijwilligers wat kou geleden en enige beweging ter plaatse was wel nodig en af en toe wat ravitaillering van Doeke en Marianne werd zeer op prijs gesteld. Wat kan warme soep dan lekker zijn. De wandelaars zijn echter een vrolijk volkje en raadgevingen om warm te blijven en een warme dank voor de verleende dienst verlening werden voortdurend gegeven. Af en toe sneden een paar wandelaars een stukje af, waaronder een vader met dochter, maar dat werd door de controleur door de vingers gezien. Toen Adde Klaas de Boer om 13.30 uur 782 wandelaars had geteld ( enige afwijking van dit getal behoort tot de mogelijkheden) bij de spoorwegovergang bij Tsjeppenbur heeft hij de organisatie gebeld met de mededeling dat hij zijn standplaats wilde verlaten en dat hij voor opwarming van de inwendige mens iets vochtigs van de Weduwe in het dorpshuis tot zich wilde nemen, werd dit werd toegestaan . Hij kreeg de  mededeling dat er dan nog hoogstens 8 zouden kunnen komen en die moesten dan zelf wel even uitkijken bij de spoorovergang . Op de fiets naar huis bleek op dat op de Plattedijk zich  het peleton bevond. In Spannum bleek de aankomst van de eerste 25 kilometergangers reeds in volle gang. Een ieder ging met een prachtige medaille naar huis met daarop een knoopje waarop de toen van Spannum staat afgebeeld. In de luwte en de zon erbij zat het ook wel lekker en met een muziekje erbij werd het daar nog wel gezellig. Later werd het kouder en verhuisde ook de muziek naar binnen en werd het Apres Wandelen voortgezet. Zo rond 17.30 werden de laatste 40 kilometergangers welkom geheten en daarmee kon deze wandeltocht reeds in de  recente geschiedenis worden opgenomen. Het was een mooie plezierige wandeldag en de Stichting uit Welsrijp had de zaken prima voor elkaar. De ervaring van reeds vele jaren een wandeltocht te hebben georganiseerd kwam goed aan het licht. In het van te voren alles klaar zetten en na het festijn alles direct weer opruimen was men heel efficient bezig. Kortom : Een plezierige goed georganiseerde wandeldag in Spannum

Biljartseizoen 2016 -2017 is voorbij.

Geplaatst door addeklaas | geen reacties | | in de categorie Geen categorie

Vrijdagavond 21 april 2017 werd het biljartseizoen in Spannum afgesloten met de jaarlijks terugkerende  " Kurkje/Blauwe bal  partij. Dit is een partij waar het biljarten niet op de eerst plaats staat maar waar vrolijkheid en geluk in het spel de bovenliggende partij is. Er deden ook jonge aspirant leden mee en een dame die ik nog niet eerder aan de keu had gezien en het was juist deze dame, die bij de blauwe balpartij  een carambole scoorde, waarvan zelfs Raymond Ceulemans zijn nageslacht nog vol trots zou vertellen hoe hij deze bal had gemaakt. Bij de blauwe bal partij wordt gespeeld met 4 ballen. De gele bal is de speelbal  en eerst moet dan de rode bal worden geraakt, zoals me later bleek  en daarna zo mogelijk nog de blauwe en de witte. Als de rode bal aan de ene kant van het biljart ligt en de speelbal aan de andere kant en er liggen ook nog de witte en de blauwe  hinderlijk tussen in dan is het al een kunst om de rode bal te raken. Maar Tjerkje kon dat wel. Via een hele lange losbander werd de rode bal geraakt met een hele lichte touch en vervolgens werden ook nog wit en blauw geraakt. Een treffer van wereld klasse. De blauwe bal partij werd gewonnen door Harm Jan de Boer de A-klasse en zijn zoon jawel  Jeroen de Boer werd winnaar in de B-klasse. Het kurkjebiljarten, waarbij rollende 3 dobbelstenen bepalen hoeveel punten er werden gescoord ( dan kan  dus 3 zijn, maar ook 18  ) werd Harm Jan wederom winnaar en in de B- klasse Peter van der Hoek. Zo lopende de avond werd ook nog even de uitslag van de competitie van het afgelopen jaar bekend gemaakt Bij Peter van der Hoek  is sprake van een indrukwekkende comeback dit jaar. Na wat rustiger jaren speelt hij nu weer wat vaker en het scorend vermogen neemt duidelijk toe. Bij de A-klasse bleek Adde Klaas de Boer winnaar van de competitie "met een minimum aan inzet met een maximaal resultaat "aldus voorzitter Anne Hijma. Bij een nadere analyse van de wisselbeker bleek de oudvader na 43 jaar biljarten nog eens een keer winnaar van de competitie te zijn want in 1974 was hij ook de winnaar. Na de zomer gaat het biljarten weer van start en het zou mooi zijn als  voor de aspirantleden het woord aspirant  verwijderd zou kunnen worden.      

Collecte Amnesty International

Geplaatst door beavalk67 | geen reacties | | in de categorie Nieuws

Iedereen bedankt voor de bijdrage voor de jaarlijkse collecte van Amnesty International. De opbrengst was 132,94 Euro. Groeten, Tjeerd Harkema

Gelf Eringa stopt als organist in de kerk te Spannum

Geplaatst door addeklaas | geen reacties | | in de categorie Geen categorie

    Hoe was het zondag bij het afscheid van Gelf Eringa als organist in de kerk van Spannum ? Kijkt u daarvoor even naar de website www.kerkspannumiens.nl onder het item nieuws. Als u daar toch bent kunt u deze website ook even " liken "en blijft u op de hoogte van de gebeurtenissen van kerk in Spannum en Edens

IJsberichten

Blijf op de hoogte van de ijsdikte

Lees meer

Blijf op de hoogte

Bekijk hier de nieuwsbrieven

Lees meer