'
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

', )); add_action( 'init', 'register_my_menus' ); function register_my_menus() { register_nav_menus( array( 'menu-1' => __( 'Menu 1' ), 'menu-2' => __( 'Menu 2' ) ) ); } ?> Verenigingen | Spannum-Edens.nl

Spannum het groene hart van Littenseradiel

Welkom op de website van Spannum, een prachtig terpdorp gelegen in de
groene 'greidestreek'. U vindt hier informatie over bedrijven en verenigingen, nieuws en activiteiten.
Maar ook treft u hier informatie over wonen en toerisme in onze Friese terpdorp.

Verenigingen

Spannum is een klein dorpje, maar we hebben een rijk en bruisend verenigingsleven. Hieronder vindt u alle verenigingen, stichtingen en coöperaties, die in ons dorp actief zijn.

Verenigingen

 • Korfbalvereniging Spannum
 • Keats Feriening "Set Troch"
 • Biljartclub "It Griene Lekken"
 • Jeu de Boules vereniging "La Cible"
 • Christelijke Muziekvereniging  "Oranje" Spannum
 • Toneelvereniging "De Nijljochters"
 • Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"
 • Brassband Greidebrass Greidhoeke
 • Koersbalclub
 • Bejaardensoos
Stichtingen
 • Stichting Sportaccommodatie Spannum
 • Stichting Welzijn Middelsee – Peuterspeelzaal De Pikestjelp
 • Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente van  Spannum.
 • Stichting Mei-inoar
Coöperatie
 • Energie Coöperatie Spannum.
.