'
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

', )); add_action( 'init', 'register_my_menus' ); function register_my_menus() { register_nav_menus( array( 'menu-1' => __( 'Menu 1' ), 'menu-2' => __( 'Menu 2' ) ) ); } ?> Biljartvereniging "It Griene Lekken" | Spannum-Edens.nl

Spannum het groene hart van Littenseradiel

Welkom op de website van Spannum, een prachtig terpdorp gelegen in de
groene 'greidestreek'. U vindt hier informatie over bedrijven en verenigingen, nieuws en activiteiten.
Maar ook treft u hier informatie over wonen en toerisme in onze Friese terpdorp.

Biljartvereniging “It Griene Lekken”

Elke vrijdag is er biljarten in Us gebou. Naast de competitie avonden worden er ook wedstrijden georganiseerd. Zoals de Librepartij en de snertpartij. Heeft u belangstelling om te biljarten? Stap gerust binnen op een vrijdagavond of neem contact op met Anne Hijma voor een vrijblijvende afspraak. Biljartclub It Griene Lekken Felsumerleane 16 8843 KB Spannum 0517-342740 Bestuur bestaat uit: Anne Hijma (voorzitter) Klaske van der Wei (secretaresse) Reinder Bakker (penningmeester) Doeke Steensma Locatie Dorpshuis Us Gebou Tsjerkebuorren 12 A 8843 KE Spannum